Kakao
skrevet af Mikkel Bremer d. 17-10-2005Kakao produktion
Kakao produktion er en vigtig form for produktion i troperne. Det er en stabil og indtægtsgivende produktion, som kan dyrkes uden fuldstændig at destruerer store områder med skov.
Kakao træerne dyrkes i det tropiske lavland. De har brug for meget regn og en nogenlunde stabil temperatur hele året. De har også brug for skygge så derfor dyrkes de under skærm.

Dyrkning
Før man planter kakao træerne er det vigtig at have skærm over dem, dette kan enten gøres ved at man ikke fælder alle de tidligere træer på arealet eller det kan gøres ved at man planter nye træer.
Man fjerner alt underopvæksten og gør klar til plantning, det materiale man hugger ned lader man ligge på stedet. Derefter plantes de små træer ud. Der er forskellige systemer for udplantningen men generelt planter man på 3m x 3m.

Skærm
Da kakaotræet er et skyggetræ er det vigtig med skærmen. Man kan bruge mange forskellige træer som skærmtræer og udover at have en skyggende effekt kan disse træer også bidrage med en ekstra indtægtskilde. De forskellige muligheder der er, er bla.

Bananer
Bananer vokser forholdsvis hurtig op og man skal passe på at de ikke skygger for meget, den store fordel ved at dyrke bananer som skærmtræ er at det giver et stort udbytte som enten kan bruges til føde eller til eksport.

Tømmertræ
En anden mulighed er tømmertræ. Dette giver på længere sigt en mulighed for indtægt eller til brænde. Det store problem med tømmertræ er at få det ud af plantagerne, plantagerne ligger tit meget afsides og kan kun nås til fods eller med hest. Og da de fleste kakaobøndere er småbøndere har de ikke råd til at få træet ud.

Andre frugttræer
Man kan bruge mange andre frugttræer som ligesom bananen både giver skygge og udbytte. Eller man kan bruge en blanding af forskellige frugttræer og tømmertræer.

Pleje
Kakao træer kræver pleje. I de første år er det vigtig at man renser rækkerne, så kakaotræerne kan komme op. Man begynder også at klippe træerne på dette tidspunkt. Træerne udvikler sig så de har 3-5 topskud, disse topskud klipper man for, så de får en nogenlunde symmetrisk form. Desuden skal man hele tiden holde øje med diverse angreb fra insekter el. svampe. Nogle sygdomme laver man forebyggende sprøjtning mod mens andre først bliver behandlet når de er der. En familie kan ca. varetage 10 ha kakao alene.

Høstning
Kakaotræerne sætter frugt når de er 4 år gamle. Det første år sætter de ikke så mange, men det stiger stødt indtil år 7 og derefter er produktionen nogenlunde stabil, indtil træerne er 25-30 år. Kakaotræerne har det som man kalder kauliflori, dvs. at frugterne vokser direkte på stammen og grenene. Et træ kan være helt tæt pakket med frugter, hele vejen op af stammen og ud på grenene. Frugterne skæres af når de er modne, hvilke vil sige at de enten har farven orange eller gul.

Efter bearbejdning
Når kakaofrugten er plukket piller man de 2-3 cm lange bønner ud. Bønnerne er omgivet af en hvid masse, som indeholder sukker. Man tager det hele inkl. den hvide masse og ligger ned i en beholder (evt. lavet af bananblade) hvor der sker nogle gæringsprocesser, som både for den hvide masse til at forsvinde, men også udvikler smagen i kakaobønnerne.

Når denne proces er færdig, skal kakaobønnerne tørres. Bønnerne tørres ved at lægge dem ud på en flade og så lade solen gøre arbejdet. Herefter sendes kakaoen videre til færdigbearbejdning.

Betydningen af kakaoproduktion
Kakao produktion er meget vigtig for samfundene i det tropiske lavland. Mange bønder har svært ved at accepterer denne nye form for kulturplante, og måske med rette. Kakao skal, som så mange andre produkter, ikke plantes alene. Det er vigtigt at bønderne har risikospredning, ved hjælp af en bred produktion, hvor de b. la. supplere kakao produktionen, med kanel, majs, køer, træ, bananer mm.